by Podravka

Pravila nagradnog natječaja "Grill dream team"

Članak 1. – Tvrtka i sjedište priređivača

Priređivač nagradnog natječaja „Grill dream team“ (u daljnjem tekstu: „Nagradni natječaj“) je Podravka d.d., OIB 18928523252, 48000 Koprivnica, Ulica Ante Starčevića 32 (u daljnjem tekstu „Priređivač“).

Način sudjelovanja u Nagradnom natječaju oglašava se od 13.6.2022. godine na internetskoj stranici https://meatandmore.podravka.hr/grill/

Na Nagradni natječaj primjenjuju se ova Pravila koja su obvezujuća za sve sudionike. Također, za potrebe provođenja Nagradnog natječaja, uključujući između ostalog, za odabir dobitnika i obavještavanje dobitnika, Priređivač obrađuje, koristi i dijeli određene osobne podatke sudionika Nagradnog natječaja.

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da su ova Pravila pročitali i razumjeli te da ih prihvaćaju.

Priređivač zadržava pravo na dopune i izmjene ovih Pravila tijekom Nagradnog natječaja te se obvezuje da će o svakoj njihovoj izmjeni ili dopuni sudionike obavijestiti objavom na internetskoj stranici https://meatandmore.podravka.hr/grill/. Priređivač ne preuzima odgovornost o znanju sudionika na o izmjenama i dopunama Pravila sve dok su te promjene objavljene na službenoj internetskoj stranici.

Članak 2. – Naziv Nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja

Naziv Nagradnog natječaja je „Grill dream team”. Nagradni natječaj se održava od  13.6.2022. godine do 8.7.2022. godine u 23:59h na području Republike Hrvatske na internetskoj stranici https://meatandmore.podravka.hr/grill/

Članak 3. – Svrha Nagradnog natječaja

Svrha Nagradnog natječaja je motivirati potrošače na potrošnju proizvoda pod robnim žigom Vegeta i Podravka te ojačati povezanost s korisnicima kroz promoviranje proizvoda, promovirati kanale Vegeta i Podravka Priređivača koji se koriste u marketinške i druge svrhe.

Članak 4. – Uvjeti za sudjelovanje u Nagradnom natječaju

U Nagradnom natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi građani stariji od 16 godina s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Pravo sudjelovanja nemaju oni zaposlenici Priređivača i povezanih društava Priređivača te članovi užih obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća) zaposlenika Priređivača te treće osobe koje su izvršitelji obrade podataka za Priređivača, koji su direktno uključeni u pripremu samog Nagradnog natječaja odnosno odabir dobitnika. Pravo sudjelovanja nemaju oni sudionici koji su unatrag tri (3) mjeseca osvojili nagrade na nagradnim natječajima ili nagradnim igrama koji su organizirani od strane Priređivača pod robnim žigom Vegeta.

Ukoliko se prilikom odabira dobitnika ili prilikom utvrđivanja liste dobitnika utvrdi da je u Nagradnom natječaju sudjelovala osoba koja nema pravo sudjelovanja temeljem ovih Pravila, taj dobitnik biti zamijenjen drugim dobitnikom.

Jamči se ravnopravnost svih sudionika i jednaka mogućnost za dobitak nakon ispunjenja navedenih uvjeta.

Članak 5. – Način sudjelovanja u Nagradnom natječaju

Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju zainteresirani sudionik treba na bilo kojem prodajnom mjestu u Republici Hrvatskoj kupiti najmanje 1 (jedan) od navedenih proizvoda:

 • Vegeta Natur grill classic 30g vrećica
 • Vegeta Natur grill classic 80g posipač
 • Vegeta Natur grill classic 100g deltapack
 • Vegeta Natur pikantno pečenje 30g vrećica
 • Vegeta Natur burger classic 30g vrećica
 • Vegeta Natur vratina 30g vrećica
 • Vegeta marinada classic 75g vrećica
 • Vegeta marinada pikantna 75g vrećica
 • Vegeta marinada češnjak 75g vrećica
 • Vegeta marinada pivo 75g vrećica
 • Vegeta marinada BBQ 75g vrećica
 • Vegeta Natur piletina 30g vrećica
 • Vegeta Natur piletina 100g vrećica
 • Ajvar blagi 195g
 • Ajvar blagi 350g
 • Ajvar blagi 690g
 • Ajvar ljuti 195g
 • Ajvar ljuti 350g
 • Ajvar ljuti 690g
 • Ajvar od pečenih paprika blagi 290g
 • Ajvar od pečenih paprika ljuti 290g
 • Ketchup blagi 500g
 • Ketchup blagi 1kg
 • Ketchup ljuti 500g
 • Ketchup jalapeno 500 g
 • Senf estragon 200g staklo
 • Senf estragon 350g st.
 • Senf estragon 700g st.
 • Senf dijon 200g
 • Senf gold 200g
 • Senf estragon 500g

Nakon kupnje, sudionik se treba prijaviti na internetskoj stranici https://meatandmore.podravka.hr/grill/, učitati sliku računa te odgovoriti na nagradni zadatak. Na kraju sudionik mora unijeti svoje osobne podatke (ime, prezime, kontakt telefon te e-mail adresu) kako bi uspješno završio prijavu.

Svaki sudionik sudjelovanjem u Nagradnom natječaju do 8.7.2022. godine u 23:59h automatski ulazi u bazu iz koje će biti nagrađeno ukupno 10 (deset) sudionika.

Prijave pristigle nakon navedenog termina nemaju pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju. Svaki sudionik može sudjelovati u Nagradnom natječaju s više prijava, ali može biti nagrađen samo jednom. Ukoliko po odabiru dobitnika bude utvrđeno da su dostavljeni podaci nepotpuni i/ili netočni, takva će se prijava za sudjelovanje smatrati nevažećom.

U slučaju da ista prijava bude poslana od strane različitih osoba, pravo na sudjelovanje u Nagradnom natječaju imat će samo prvi sudionik koji je napravio prijavu. Ako sudionik prijavi djelomičan ili nepotpun uvjet za sudjelovanje, a odabran je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri provjeri te mu nagrada neće biti dodijeljena.

Članak 6. – Pogrešne i neregularne prijave

Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionika za vrijeme trajanja Nagradnog natječaja:

 1. Ukoliko sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne ili nepotpune osobne podatke prilikom unosa osobnih podataka.
 2. Ukoliko odgovor na nagradni zadatak sadrži nezakonit, opasan, zlonamjeran, rasistički, klevetnički, opsceni, pornografski, vulgarni ili ksenofobni sadržaj. Odgovor ne smije prikazivati ili pozivati na kriminalna ili nezakonita ponašanja.
 3. Ukoliko se pokaže da je ostvarena prijava generirana skriptama, makro naredbama i drugim oblicima automatizma ili bilo kakvim programskim rješenjima.
 4. Iz bilo kojeg drugog razloga za koji Priređivač procijeni da utječe na pravednost natjecanja.

Članak 7. – Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od ukupno 10 (deset) nagrada:

1x Stol i stolice set RCS2 + grill poklon paket

1x Stolica za ljuljanje MT511 + grill poklon paket

1x Prijenosni bežični bluetooth zvučnik SONY SRS-XP500B + grill poklon paket

7x Pribor za roštilj Broil King Baron, 4-dijelni + grill poklon paket

Članak 8. – Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira 

Dobitnike odabire stručni žiri Priređivača koji se sastoji od tri (3) člana. Članovi žirija bit će odabrani među zaposlenicima Priređivača i zaposlenicima vanjskih suradnika Priređivača.

Kriteriji za odabir dobitnika: najkreativniji odgovor na nagradni zadatak, prema mišljenju većine članova žirija.

Odabir dobitnika nagrada obavit će se do 15.7.2022. godine. U obzir ulaze sve prijave pristigle do zaključno 8.7.2022. godine u 23:59h. Obavezno će biti provjereno jesu li ispunjeni uvjeti sudjelovanja iz ovih Pravila. Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od količine definirane u članku 7. ovih Pravila.

Članak 9. – Prava na sadržaju prijave/odgovora

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju sudionici/dobitnici daju Priređivaču, bez naknade, pravo vlasništva te u najširem opsegu dopustivo propisima Republike Hrvatske, isključivo, sadržajno, vremenski i prostorno neograničeno pravo iskorištavanja, s punim pravom prijenosa, sadržaja prijave, odnosno odgovora, za bilo koju svrhu predmetnog Nagradnog natječaja i za bilo koju vrstu naknadne promocije ili kampanje Priređivača i/ili njegovih proizvoda u bilo kojem mediju, bez naknade. Sudionici/dobitnici su suglasni da neće tražiti ostvarivanje svojih moralnih prava u vezi s takvim Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju sudionici/dobitnici daju Priređivaču, bez naknade, pravo vlasništva te u najširem opsegu dopustivo propisima Republike Hrvatske, isključivo, sadržajno, vremenski i prostorno neograničeno pravo iskorištavanja, s punim pravom prijenosa, sadržaja prijave, odnosno odgovora, za bilo koju svrhu predmetnog Nagradnog natječaja i za bilo koju vrstu naknadne promocije ili kampanje Priređivača i/ili njegovih proizvoda u bilo kojem mediju, bez naknade. Sudionici/dobitnici su suglasni da neće tražiti ostvarivanje svojih moralnih prava u vezi s takvim iskorištavanjem odnosno uporabom sadržaja prijave tamo gdje njihova moralna prava u odnosu na takav sadržaj postoje. Sudionici/dobitnici jamče da njihov sadržaj prijave nije prethodno objavljen ili iskorišten u bilo kojem dijelu te da kreativni odgovor ne sadrži materijale zaštićene autorskim pravima, da je njihovo izvorno djelo, da nije u cijelosti ili djelomično kopiran od bilo koje treće strane i da imaju sva ovlaštenja dodijeliti ta prava.

Članak 10. – Obavještavanje dobitnika i objava rezultata Nagradnog natječaja 

Rezultati Nagradnog natječaja bit će objavljeni na internetskoj stranici https://meatandmore.podravka.hr/grill/ najkasnije 22.7.2022. godine. Popis nagrađenih uključivat će: ime i prezime s kojim se sudionik prijavio na Nagradni natječaj. Priređivač će obavijestiti eventualne dobitnike o osvojenoj nagradi. Svaki od eventualnih dobitnika obavezan je javiti se u roku od 7 (sedam) dana od primitka obavijesti/objave o osvojenoj nagradi te potvrditi svoj identitet identifikacijskim dokumentom. Ukoliko se bilo koji od dobitnika ne javi u navedenom roku, Priređivač ima pravo kontaktirati drugog sudionika koji se prijavio na Nagradni natječaj i zadovoljio sva Pravila natječaja.

Članak 11. – Identifikacija dobitnika nagrada

Svi dobitnici dužni su, na zahtjev Priređivača, a u svrhu preuzimanja nagrade svoj identitet potvrditi vlastitim važećim identifikacijskim dokumentomili važećim identifikacijskim dokumentom jednog od roditelja, u protivnom gube pravo na nagradu. Maloljetnik može postati dobitnik i preuzeti nagradu pod uvjetima određenima zakonom i pod uvjetom da njegovi skrbnici prihvate takvu nagradu i postupe u skladu s Pravilima ovog Nagradnog natječaja.

Članak 12. – Način i rok preuzimanja nagrada

Dobitnici će nagrade dobiti dostavom na kućnu adresu u roku od 45 (četrdesetpet) radnih dana od objave rezultata Nagradnog natječaja. Ukoliko nagrada ne stigne na kućnu adresu dobitnika u roku 45 radnih dana od objave rezultata, a dobitnik u roku od narednih 15 (petnaest) dana ne javi da nagradu nije primio, Priređivač više nije odgovoran za neprimitak nagrade i ne može tu žalbu uvažiti. Navedeni rok isporuke nagrada može se produžiti samo ako se dobitnik pismeno obratio Priređivaču da zbog objektivnih razloga ne može istu preuzeti ili ukoliko u navedenom roku Priređivač nije u mogućnosti isporučiti nagradu zbog više sile. Priređivač Nagradnog natječaja ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene pošiljke, kao niti za neurednu dostavu (kada je dobitnik obaviješten o pristigloj pošiljci, ali ju nije preuzeo). Dobitnik nema mogućnost primanja gotovine ili zamjenskih nagrada (umjesto nagrade koju mu je stručni žiri Priređivača dodijelio kao nagradu). Nagrada je neprenosiva.

Članak 13. – Zaštita osobnih podataka sudionika

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, svaki sudionik je suglasan da se, ako postane dobitnik u Nagradnom natječaju, njegovi osobni podaci: ime i prezime javno objave na internetskojstranici Priređivača https://meatandmore.podravka.hr/grill/  na temelju legitimnog interesa Priređivača.    Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, sudionik je upoznat da Priređivač prikuplja, obrađuje i objavljuje njegove osobne podatke na temelju privole koje je sam pružio kao uvjet za izvršavanje prijave za sudjelovanje u Nagradnom natječaju, identifikacije te uspostavljanje kontakta radi dostavljanja nagrade ukoliko postane dobitnik u Nagradnom natječaju, čime se ti podaci jednokratno dijele s trećim stranama (ime i prezime, adresa, adresa e-pošte, broj telefona) te se njima Priređivač

koristi u promocijske svrhe vezano uz ovaj Nagradni natječaj. Takve treće strane uključuju dobavljače koje Priređivač angažira radi ostvarenja svrhe prikupljanja osobnih podataka i dokaza o sudjelovanju u Nagradnom natječaju te dobavljače koje Priređivač angažira radi ostvarenja svrhe dostave nagrada. Priređivač u svojstvu voditelja obrade osobnih podataka u okviru provođenja ovog Nagradnog natječaja koristi izvršitelje obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera, a za potrebe obrade prijava na Nagradni natječaj, u skladu s odredbama iz članka 4. ovih Pravila. Osobne podatke sudionika treće strane neće koristiti ni u koju drugu svrhu osim ovdje navedene. Sve osobne podatke koji se prikupljaju u vezi s ovim Nagradnim natječajem, Priređivač zadržava u sustavu pohrane sve do isteka roka za podnošenje eventualnih tužbi povodom održavanja ovog Nagradnog natječaja, odnosno najdulje 12 (dvanaest) mjeseci od završetka Nagradnog natječaja.

Sudionik ima pravo, sukladno odredbama “Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679”, u svakom trenutku tražiti ispravak podataka, pristup podacima koji se na njega odnose, brisanje podataka, pravo na prigovor, pravo na obustavu obrade podataka. Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoju privolu u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u Nagradnom natječaju. Priređivač je obvezan osigurati brisanje prijavljenih osobnih podataka dobivenih od strane sudionika u slučaju da sudionik traži obustavu obrade podataka.

Prilikom ostvarivanja prava vezano za osobne podatke, sudionik u prvom redu može zatražiti ostvarivanje svojih prava od voditelja obrade putem kontaktnih podataka Službenika za zaštitu podataka: dpo@podravka.hr.

Dodatno, sudionik ima pravo podnošenja prigovora i Agenciji za zaštitu osobnih podataka – AZOP, sa sjedištem u Zagrebu, na poštanskoj adresi: Selska cesta 136, 10000 Zagreb, tel. 00385 (0)1 4609-000, te adresu e-pošte: azop@azop.hr. Osobni podaci sudionika mogu se obrađivati tijekom trajanja Nagradnog natječaja i nakon, a u svrhu realizacije Nagradnog natječaja. Davanje osobnih podataka je dobrovoljno, no ako sudionik odbije dati neki osobni podatak koji je definiran kao obvezni za provedbu ovog Nagradnog natječaja, neće moći sudjelovati u Nagradnom natječaju.

Članak 14. – Mogućnost prekida Nagradnog natječaja

Nagradni natječaj može se prekinuti jedino u slučaju više sile (primjerice, ali ne isključivo, u slučaju hakerskog napada na internetsku stranicu https://meatandmore.podravka.hr/grill/, zaraze računalnim virusom, računalnih grešaka, manipulacije, neovlaštenog zahvata, prijevare, tehničkog kvara, ljudske pogreške i sl.) koja je izvan kontrole Priređivača, ako je time ugroženo upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravna provedba Nagradnog natječaja. Sudionici će o prekidu Nagradnog natječaja biti obaviješteni putem internetske stranice Priređivača te se smatra da su upoznati s prekidom trenutkom objave.

Članak 15. – Rješavanje spora 

U slučaju spora između Priređivača i sudionika Nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Koprivnici.

Članak 16. – Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za zakašnjela, nepotpuna i nepravilna sudjelovanja u Nagradnom natječaju kao ni za bilo kakvo neispunjenje svojih obveza ako je isto uzrokovano nečim izvan razumne kontrole Priređivača, odnosno, ako je to posljedica vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati iz ovog Nagradnog natječaja i/ili preuzimanjem i/ili iskorištavanjem nagrade, s čime su sudionici suglasni. Priređivač neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi eventualno mogla proizaći iz smetnji u elektroničkoj komunikaciji, elektronskoj pošti ili radu aplikacija.

Odluke Priređivača Nagradnog natječaja o svim pitanjima u vezi s Nagradnim natječajem i ovim Pravilima su konačne i vrijede za sve sudionike. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, Pravila imaju prednost u odnosu na sve druge potencijalne objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku. Autentično tumačenje ovih Pravila određuje isključivo Priređivač.

Koprivnica, 13.6.2022. godine, PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica