by Podravka

Dobitnici nagradnog natječaja "Sretna rešetka"

11.06.2022. Ivana Trčak

10.06.2022. Paula Faist Beclin

09.06.2022. Dominik-Jadranko Cumbaj

08.06.2022. Božica Kopić

07.06.2022. Davor Sočec

06.06.2022. Vedran Beclin

05.06.2022. Vlatka Ivčevi

04.06.2022. Mislav Stanić

03.06.2022. Ljiljana Stanić

02.06.2022. Rudolf Kozar

01.06.2022. Robert Klačar

31.05.2022. Jurica Vlahoviček

30.05.2022. Igor Šikac

29.05.2022. Sven Tintor

28.05.2022. Jasenka Vernik

27.05.2022. Sara Perković

26.05.2022. Martina Vuksan

25.05.2022. Fabijan Lukin

24.05.2022. Melisa Čaušević

23.05.2022. Valentina Kušenić